Misja

Pomagamy ludziom i organizacjom w osiąganiu ich celów poprzez usprawnianie ich działania i dawanie im narzędzi zwiększających efektywność ich pracy oraz poszerzających horyzonty czasowe i wiedzę na wszystkie tematy dotyczące ich działalności. Kluczem do przetrwania i rozwoju jest ciągłe doskonalenie.

 

Wizja

W działalności każdego człowieka i organizacji kluczowym elementem jest wiedza na własny temat i na temat otoczenia oraz umiejętność jej wykorzystania. W dzisiejszym świecie nietrudno jest otrzymać informację, problemem staje się wyselekcjonowanie spośród wielu danych tych, które rzeczywiście leżą na ścieżce krytycznej naszego przedsięwzięcia i decydują o jego powodzeniu. Chodzi więc o uniknięcie chaosu informacyjnego, który marnotrawi nasz czas na analizę zbędnych danych oraz utrudnia podejmowanie właściwych decyzji prowadzących do skutecznego działania, które jest kluczem do sukcesu. Dzisiejsze turbulentne otoczenie wymaga sprawnej analizy danych i szybkiego podejmowania właściwych decyzji. Takie właśnie decyzje chce ułatwiać klientom nasza firma.

Kluczem do zrozumienia współczesnego świata jest zaakceptowanie faktu, że nie otacza nas zbiór luźnych elementów, wolnych elektronów, ale system powiązań i zależności, którymi te elementy są ze sobą połączone. Całe otoczenie tworzy pewien system, który rządzi się określonymi prawami, w którym występuje następstwo celów, decyzji, działań i skutków. To właśnie na etapie wyboru celów, podejmowania decyzji, prowadzenia i analizy działań oraz oceny i wnioskowania na podstawie skutków tych działań nasze przedsiębiorstwo chce brać udział w Państwa przedsięwzięciach.

Świat jest zbiorem procesów powiązanych wzajemnymi zależnościami w czasie i przestrzeni. Podejście procesowe jest filozofią naszej firmy. Zbiór procesów tworzy system. Aby rozwiązać problem, trzeba go najpierw zrozumieć, a kluczem do zrozumienia jest obserwacja systemu jako całości, jak również każdego z jego elementów z osobna. Badając cechy poszczególnych elementów oraz istniejące pomiędzy tymi elementami zależności, wnioskujemy o teraźniejszości i przyszłości danego systemu, jakim jest również Państwa firma wraz z jej bliższym i dalszym otoczeniem.